วนลูป for เก็บข้อมูลเข้า array 1มิติ (VBA for Excel)

By |2020-01-14T16:24:36+07:00มกราคม 14th, 2020|VBA for Excel|

การเก็บข้อมูลตัวแปรที่มีจำนวนมากๆ อาจจะไม่สะดวก ถ้าข้อมูลเป็นประเภทเดียวกันและมีจำนวนมาก จึงนิยมเก็บข้อมูลเป็นตัวแปรประเภท Array ตัวอย่าง การวนลูป For เพื่อเก็บข้อมูลเข้าอาร์เรย์ 1 มิติ แบบง่าย Dim x_name() As String 'ประกาศตัวแปร x_name ให้เป็นอาร์เรย์ แบบเก็บข้อความ x_size = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) 'ให้ตัวแปร x_size เก็บตัวเลขจำนวนบรรทัดที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A ReDim x_name(1 To x_size) 'กำหนดขอบเขตตัวแปรย่อยใน Array ให้เริ่มจาก [...]

วิธีหาเซล บรรทัดสุดท้ายด้วย VBA ใน Excel

By |2019-09-03T11:13:48+07:00กันยายน 3rd, 2019|VBA for Excel|

โดยปกติ Excel สามารถใช้ ปุ่ม End ในการกระโดดข้ามไปหาเซลสุดท้ายได้ และอาจบังคับทิศทางจากปุ่มลูกศร ในบางครั้งถ้าจะบันทึกข้อมูลต่อ ก็จำเป็นต้องทราบบรรทัดสุดท้าย เพื่อจะนำข้อมูลใหม่ เข้าไปต่อได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้วิธีพร็อพเพอร์ตี้ End มาช่วยในการวิ่งหาเซลจุดสุดท้ายได้ ตัวอย่าง เขียนโค้ด VBA เพื่อหาบรรทัดสุดท้าย เพื่อพิมพ์ชื่อ สมหมาย ต่อเข้าไป จากตัวอย่าง เราต้องหาจุดอ้างอิง เช่นเซลบรรทัดแรก หรือ เซลบนสุด และใช้ End Property ในการควบคุมทิศทาง ดังต่อไปนี้ Public [...]

Go to Top