Home/เรื่อง/MS Excel/Excel ฟังก์ชั่น การหารโดยไม่เอาเศษ

 

QUOTIENT เป็นฟังก์ชั่น การหารโดยปัดเศษทิ้ง มีรูปแบบดังนี้ =QUOTIENT(ตัวเลขตั้ง,ตัวเลขหาร)

เช่น =QUOTIENT(B1,B2)
ผลลัพธ์ = 5.00

 

INT เป็นฟังก์ชั่น การตัดเศษทิ้ง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ การหารโดยปัดเศษทิ้งได้ มีรูปแบบดังนี้ =INT(ตัวเลข)

เช่น =INT(B1/B2)
ผลลัพธ์ = 5.00

 

ROUNDDOWN เป็นฟังก์ชั่น การปัดเศษลง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ การหารโดยปัดเศษทิ้งได้ มีรูปแบบดังนี้ =ROUNDDOWN(ตัวเลข,ตำแหน่งตัวเลข)

เช่น =ROUNDDOWN(B1/B2,0)
ผลลัพธ์ = 5.00

Categories: MS ExcelTags: , , ,

หมวดหมู่

แบ่งปันเรื่องราวหน้านี้!