ใช้ฟังก์ชั่น Excel ใน VBA

ในการใช้งาน VBA สามารถนำบางฟังก์ชั่น มาใช้ใน VBA ได้เพื่อความรวดเร็วในการเขียนโค้ด VBA โดยใช้คำสั่ง

WorksheetFunction

Sub Button1_Click()
Dim rng As Range
Set rng = Range("a2:a6")
[a7].Value = WorksheetFunction.Sum(rng)

End Sub

บทความอื่น

ใส่ความเห็น