วิธีเก็บข้อมูลไว้ใน Array 1มิติ

การนำข้อมูลต่างๆมาใช้งาน/จัดการต่อภายหลัง สามารถกำหนดตัวแปรเพื่อเข้ามารับข้อมูลได้โดยตรง ถ้าข้อมูลมีจำนวนมาก การใช้งานตัวแปรธรรมดา ก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้น

Array จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่องานสะดวกแก่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอาร์เรย์แบบไดนามิก หรือ หลายมิติ ก็ตาม

ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลไว้ในอาร์เรย์

Sub MyArr1()
Dim you_name(1 To 5) As String
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
    you_name(i) = Cells(i, 1).Value
Next i
MsgBox you_name(3) ' คุณ น้ำผึ้ง
End Sub

Dim you_name(1 To 5) As String

เป็นการกำหนดอาร์เรย์ ให้เริ่มตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 5 (โดยปกติ อาร์เรย์จะเริ่มตั้งแต่ 0 ถ้าไม่ได้กำหนดไว้)

 

Dim i As Integer

สร้างตัวแปร i เป็นประเภท Integer เพื่อจะไว้นับรอบบรรทัดของข้อมูล

 

บทความอื่น

ใส่ความเห็น