การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 หรือ เวอร์ชั่น 16.2

  1. เข้าเว็บไซต์ไปที่ https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
  2. คลิกที่ปุ่ม Free download ในส่วนของ Community
  3. ติดตั้งโปรแกรม จากไฟล์ที่ดาว์นโหลด และคลิกที่ปุ่ม Continue

  1. เลือก .NET และ Platform ตามตัวอย่างภาพ และ คลิกที่ปุ่ม Install

  1. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว โปรแกรมจะให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง

  1. หลังจาก Restart ก็สามารถเลือกเข้า Project ใช้งานได้เลยครับ

โปรแกรม Visual Studio 2019 Community เราสามารถโหลดและติดตั้งได้ฟรี สามารถเขียน/พัฒนา โปรแกรมได้หลายประเภท ในส่วนนักศึกษาที่เรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก็อาจจะคุ้นเคยหน้าตาโปรแกรม โดยเฉพาะในส่วนของ VB.Net ท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมก็สามารถหาโหลดกันได้ ส่วนท่านไหนที่มีโปรแกรมอยู่แล้ว แต่คนละเวอร์ชั่น ก็สามารถใช้เวอร์ชั่นที่ท่านมีอยู่แล้วได้ครับ

สุดท้าย ท้ายสุด แนะนำนักศึกษา ที่ใช้ Visual Studio ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับที่อาจารย์ใช้ ก็จะง่ายต่อการส่งไฟล์ หรือ ส่งงานครับ!